Klub Malucha

Klub Malucha

Witamy na stronie
Klub Malucha to ...

Zajęcia w Klubie Malucha służą rozwojowi dziecka we wszystkich sferach jego osobowości. W adaptacji do samodzielności i kształtowaniu uzdolnień pomaga dzieciom świetna zabawa pod kierunkiem profesjonalnie przygotowanej kadry instruktorów pracy wychowawczo-animacyjnej.
Oferta spotkań dla dzieci z opiekunami jest skierowana do maluchów od 2. roku życia. Dzieci w wieku 1,5-2 lata mogą uczestniczyć w zajęciach za zgodą prowadzącego.

Co robimy rano ?

RAZEM POZNAJEMY ŚWIAT – MALI ODKRYWCY – KAPELUSZ PEŁEN MARZEŃ

Animator – nauczyciel proponuje dzieciom radosne i twórcze spędzanie czasu podczas zajęć rozwijających i profilaktycznych, zawierających również elementy wczesnej socjalizacji – czyli nauki przebywania w grupie, przygotowującej je do pobytu w przedszkolu. Dominują tu zabawy doskonalące zmysły wzroku, słuchu i dotyku oraz ćwiczenia równowagi.

Co robimy popołudniami?

MAM APETYT NA SCENĘ: ZAJĘCIA AKTORSKO – TANECZNE
Zabawy i ćwiczenia kreatywne rozwijające i stymulujące rozwój mowy dziecka. Poznawanie literatury dziecięcej, wspólna praca nad komunikacją, pokonywanie nieśmiałości – to tylko niektóre z zagadnień, nad którymi wspólnie pracujemy. Zajęcia aktorsko-taneczne uczą dzieci rozumienia ruchu muzycznego i tańca za pomocą wielu zmysłów.

MAŁY PICASSO: ZAJĘCIA PLASTYCZNO – KONSTRUKCYJNE
Warsztaty twórcze, podczas których dzieci wraz z opiekunami wykonują proste prace plastyczne, wzbogacające ich osobowość. Maluchy rozwijają wyobraźnię, zdolności manualne, mają również możliwość wyładowania emocji poprzez sztukę. Warto pamiętać, że plastyka to nie tylko kartka papieru w formacie A4 i kredki, ale to tysiące możliwości tworzenia ze wszystkiego, co znajdziemy wokół.

WSZYSTKO JEST MUZYKĄ: ZAJĘCIA ŚPIEWNO – INSTRUMENTALNE
Zabawy kierowane bodźcami akustycznymi. Śpiewanki-powtarzanki, kształcące uwagę i pamięć nie tylko słuchową. Muzyka i zabawy muzyczne. Zajęcia umuzykalniające, zaspokajające naturalne potrzeby dzieci – ruchu, zabawy, kontaktu z muzyką i przebywania z rówieśnikami. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój dziecka. Dzięki nim maluchy mają okazję poznać świat dźwięków i instrumentów oraz nauczyć się wspólnie śpiewać.  

RODZINA NA SCENIE, CZYLI OPOWIEDZMY SOBIE BAJKĘ
Zajęcia teatralne dla całej rodziny. Ogólnorozwojowe, uwzględniające indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, rozwijające myślenie twórcze, wzmacniające motywację poznawczą. W czasie całego roku uczestnicy zajęć tworzą bajki zebrane w jeden tom i wydane w formie opowiadań dla dzieci.

WARSZTATY DLA RODZICÓW – WSPÓLNE GODZINY DLA RODZINY
Cykl spotkań mających na celu zintegrowane, kompleksowe działania skierowane do rodzin. W czasie zajęć opiekunowie dowiadują się między innymi: jak wzmacniać więzi i relacje opiekun-dziecko, jak gospodarować wolnym czasem oraz jak aktywnie wykorzystać wspólne chwile z dzieckiem.

Dla dzieci w jakim wieku skierowane są nasze zajęcia?
Oferta spotkań dla dzieci z opiekunami jest skierowana do maluchów od 2. roku życia. Dzieci w wieku 1,5-2 lata mogą uczestniczyć w zajęciach za zgodą prowadzącego.
Nowy semestr zajęć w Klubie Malucha rozpocznie się później niż zwykle - najprawdopodobniej na początku kwietnia. Jest to spowodowane toczącą się przeprowadzką do siedziby przy ul. Dąbrowskiego 7.

Dokładną datę rozpoczęcia semestru, harmonogram zajęć i wszelkie informacje oraz szczegóły będziemy na bieżąco publikować na naszej stronie internetowej oraz na profilu na Facebooku.